Organisaties

Het Oogcongres is een samenwerking van de volgende organisaties:

Oogfonds

Het Nederlandse Oogfonds maakt zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een oogaandoening of kans op een oogaandoening. Onze droom is dat niemand onnodig blind of slechtziend wordt. Ook willen we een beter perspectief voor blinden en slechtzienden door volwaardige participatie en integratie in de samenleving te bewerkstelligen.

Om dit alles te realiseren subsidieert het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten in Nederland en is het fonds pleitbezorger en voorlichter.
Het Oogfonds ontvangt geen geld van de overheid. Daarom werft het Oogfonds fondsen en donaties. Om dit zo verantwoord mogelijk te doen wordt gewerkt volgens verschillende richtlijnen.
Het Oogfonds is beneficiënt van de Vriendenloterij.

Postbus 2086, 3500 GB Utrecht,
T 030-2545711, E info@oogfonds.nl
W www.oogfonds.nl

Oogvereniging

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie op het gebied van (leven met) oogaandoeningen. De Oogvereniging:

  • Houdt u op de hoogte van informatie die relevant is voor oogpatiënten. Iedere twee weken is er een digitale nieuwsbrief en zes keer per jaar verschijnt het magazine Oog.
  • Biedt een platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie kunnen krijgen. In het hele land worden (voorlichtings)bijeenkomsten georganiseerd.
  • Komt op voor de belangen van de leden en alle andere Nederlanders die een oogaandoening hebben als het gaat om goede oogzorg en het leven met een oogaandoening.

De Oogvereniging is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Glaucoomvereniging, Viziris, DoofBlindenNetwerk, FOVIG, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers en Retina Nederland.

Postbus 2344, 3500 GH Utrecht,
T 030 2992878, E info@oogvereniging.nl,
W www.oogvereniging.nl
Vragen over leven met een oogaandoening? Bel de Ooglijn: 030-2945444
E-mail: ooglijn@oogvereniging.nl

MaculaVereniging

De MaculaVereniging biedt steun en perspectief aan mensen met MaculaDegeneratie. Om dat bereiken zet de vereniging zich in voor:

  • het behartigen van belangen van mensen met MD
  • optimaliseren van bekendheid, preventie en genezing
  • bevorderen van een tijdige diagnose
  • toegang tot de beste medische behandeling en hulpmiddelen
  • waarborgen van optimale zorg en ondersteuning
  • het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, genezing en preventie in samenwerking met het MaculaFonds

Postbus 2034, 3500 GA Utrecht,
T 030-2980707, E info@maculavereniging.nl
W www.maculavereniging.nl

Hoornvlies Patienten Vereniging

De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is een vereniging voor mensen met een hoornvliesaandoening. De HPV geeft betrouwbare informatie, advies en ondersteuning. Daarnaast organiseert zij Regionale Hoornvliesavonden en de jaarlijkse Nationale Hoornvliesdag. De HPV is het platform bij uitstek om kennis en ervaringen te delen en invloed uit te oefenen in de weefselketen.

Postbus 4073, 3502 HB Utrecht,
T 030-2006345,
E Info@oogvooru.nl
www.oogvooru.nl

vereniging OOG in OOG

Vereniging OOG in OOG komt op voor het welzijn en de belangen van mensen met een oogprothese, orbitaprothese en/of die met één oog kijken, alsmede mensen met anoftalmie of microftalmie, een (aangeboren) oogaandoening.
Zij geven voorlichting, ook over oogverwijderingsoperaties, verzorgen lotgenotencontact en behartigen de belangen van onze leden.

Vroegestraat 5, 2951 VT Alblasserdam
T (078) 613 92 42 | 0653 836 774,
E info@ver-ooginoog.nl
W www.ver-ooginoog.nl