2017 – Leven met levend verlies

Het congres begon gemeenschappelijk in de grote zaal met gesproken verhalen van drie mensen met een oogziekte. Tijdens het luisteren, werden de portretten die bij de verhalen hoorden geprojecteerd. De foto’s van fotograaf Murk Schaafsma, afkomstig uit de tentoonstelling en het fotoboek MIJN geZICHT, zijn zo bewerkt dat de kijker ervaart wat de geportretteerde ziet als hij of zij in de spiegel kijkt.

Warm welkom
Aansluitend werd het congres geopend met een warm welkom door Oogvereniging-directeur Joep Aarts en Oogfonds-directeur Edith Mulder, die vertelde over haar persoonlijke ervaringen tijdens Blind voor 1 dag. Met deze actie, waarbij het Oogfonds iedereen uitdaagt om een dag te ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn, wordt geld opgehaald voor onderzoek naar oogziektes.

Aandacht voor verlies
Professor Manu Keirse trapte als eerste spreker af met de boeiende lezing ‘Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten’. De Vlaamse klinisch psycholoog en auteur is beroemd vanwege zijn onorthodoxe kijk op omgaan met verlies. Volgens Keirse is verlies van zicht een rouwproces dat niet stopt en gaat het er niet om de beperking te accepteren, maar te leren leven met de beperking. Daarbij is erkenning door de omgeving zeer belangrijk. Keirse pleit er voor dat omgaan met verlies standaard onderdeel wordt van de opleiding tot arts of verpleegkundige.

Oogontsteking
De tweede spreker was professor dr. Martine Jager, verbonden aan de Afdeling Oogheelkunde van het LUMC, hoogleraar Oogheelkunde en specialist in hoornvliesaandoeningen en oogkanker. Tijdens haar lezing gaf ze uitleg over iets dat veel mensen treft: oogontsteking. Oogontstekingen kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, een trauma of auto-immuunziekten en spelen een rol bij veel aandoeningen van net- en vaatvlies. Martine Jager benadrukt hoe belangrijk het is om ontstekingen beter te leren begrijpen om ze beter te behandelen.

De middagsessies

Hoe stel je in 2017 de diagnose glaucoom? prof. dr. Hans Lemij
Robotics in netvlieschirurgie dr. K. Faridpooya
Samen beslissen over de behandeling van uveitis prof. dr. Joke de Boer
Behandeling van LMD: levenslang injecties? Yara Lechanteur, arts-onderzoeker
Transplantatietechnieken prof. dr. Rudy Nuijts
De kunst van het Kunstoog Axel Franken, ocularist
Netvliesafwijkingen bij diabetes dr. Jan Schouten
Het oog en slaap Karin van Rijn, GZ-psycholoog
Big data voor het beter begrijpen van uveitis Fleurike Verhagen, arts-onderzoeker
LMD en de schijf van vijf prof. dr. Caroline Klaver
Waarom erfelijkheidsonderzoek bij netvliesaandoeningen? dr. Astrid Plomp
De medicamenteuze behandeling van glaucoom prof. dr. Carroll Webers
Zien met één oog Laila Gaasbeek, Orthoptist
Innovaties in hoornvliestransplantaties dr. Isabel Dapena
Kunstlenzen in 2017. Wat is er allemaal mogelijk? dr. Nic Reus

 

Het Oogcongres 2017 werd mede mogelijk gemaakt door: