Big data voor het beter begrijpen van uveitis

Fleurieke Verhagen

Uveïtis is een complexe aandoening waarbij zowel aangeboren factoren als omgevingsfactoren een rol spelen. Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van uveïtis. Daarom zijn we in Utrecht een onderzoek gestart waarbij we het immuunsysteem in kaart brengen. Daarvoor wordt bloed van patiënten met uveïtis vergeleken met vrijwilligers die geen uveïtis hebben. Deze aanpak levert enorm veel informatie (“big data”) op over veranderingen in het immuunsysteem bij uveïtis. Het onderzoeken van al deze gegevens, samen met andere gegevens zoals ervaringen van patiënten (bijvoorbeeld pijn), is dan ook een uitdaging. In de presentatie zal ik ingaan op hoe we dit aanpakken en de eerste resultaten van het onderzoek delen.

Mijn naam is Fleurieke Verhagen. Ik ben sinds 2014 werkzaam als arts-onderzoeker in het UMC Utrecht waar ik samen met Joke de Boer en Jonas Kuiper onderzoek doe naar het immuunsysteem bij patiënten met niet-infectieuze uveïtis. Daarnaast onderzoek ik ook andere aspecten van uveïtis, zoals welke factoren voorspellend kunnen zijn voor zichtverlies en het in kaart brengen van pijnklachten bij uveïtispatiënten.