Bijziendheid, een groeiend probleem

Myopie, bijziendheid, is de snelst toenemende oogafwijking wereldwijd. Het ontstaat in de jeugd, en gaat gepaard met een steeds langer wordend oog waardoor het brandpunt van de invallende lichtstralen vóór het netvlies komt te liggen i.p.v. erop. Bij hoge bijziendheid kunnen er afwijkingen aan het netvlies ontstaan op middelbare leeftijd, hetgeen tot blijvende slechtziendheid kan leiden. Leefstijlfactoren in de jeugd, zoals weinig buiten zijn en veel dichtbijwerk (lezen, smartphone) zijn een grote oorzaak van de huidige epidemie. Caroline Klaver zal in deze lezing de huidige inzichten bespreken en oplossingen aandragen om de progressie van myopie tegen te gaan.

Prof. dr. Caroline Klaver is hoogleraar ‘Epidemiologie en Genetica van Oogziekten’ en is verbonden aan het Erasmus MC, het Radboudumc, en het Institute for Molecular and Clinical Ophthalmology Basel. Haar onderzoek richt zich op het ontrafelen van de oorzaken van verschillende netvliesaandoeningen, en als oogarts vertaalt zij onderzoeksresultaten naar nieuwe mogelijkheden voor behandeling en preventie.