Serosa: van oorzaak naar behandeling

Centrale sereuze chorioretinopathie (serosa) is een veelvoorkomende en mysterieuze oogziekte, waarbij vocht onder het netvlies ontstaat. De ziekte treedt met name op bij relatief jonge mannen, die blijvende klachten van het zien kunnen ontwikkelen. Verder is over de oorzaak en ook over de optimale behandeling van serosa meer onbekend dan bekend.

Tijdens deze lezing worden de uitkomsten van recent onderzoek naar serosa met u gedeeld. Het gaat hierbij zowel om uitkomsten van studies die uitgevoerd zijn in het laboratorium als om informatie die is verkregen door genetisch en klinisch onderzoek. Beide worden besproken en in perspectief geplaatst.

dr. Elon van Dijk startte na zijn studie geneeskunde met promotieonderzoek op de afdeling Oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, onder begeleiding van professoren Camiel Boon en Gré Luyten. Dit najaar verdedigt hij zijn proefschrift, waarin uitkomsten van fundamenteel, genetisch en klinisch onderzoek naar centrale sereuze chorioretinopathie (serosa) zijn opgenomen. Elon is momenteel eveneens in opleiding tot oogarts in datzelfde ziekenhuis.