De beleving van een onzichtbare handicap

Een oogaandoening kan voor mensen in uw omgeving weinig zichtbaar zijn, terwijl u er zelf wel veel last van heeft in uw dagelijks leven. De oogaandoening kan op verschillende gebieden van het dagelijks leven van invloed zijn. Voorbeelden hiervan zijn sporten, autorijden, lezen, sociale contacten en werk. Naast een beperkte visus kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van variatie in visus en vermoeidheidsklachten. Ook kan het moeite kosten om de visuele beperking te accepteren. Bovendien zijn vaak hulpmiddelen nodig, zoals een (bescherm)bril en contactlenzen. Bovenstaande thema’s zullen worden besproken in deze workshop.

Eline Vreijsen is gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist en promovendus (Amsterdam UMC, VUmc, afdeling oogheelkunde). Zij is ervaringsdeskundige doordat zij zelf in 2010 een hoornvliestransplantatie heeft ondergaan.