De medicamenteuze behandeling van glaucoom

prof. Dr. Carroll Webers

Na een korte inleiding over het ziektebeeld glaucoom wordt eerst ingegaan op het werkingsmechanisme van glaucoomdruppels. Vervolgens wordt van de vier hoofdgroepen van oogdruk verlagende stoffen (beta-blokkers, adrenerge agonisten, carboanhydraseremmers en prostaglandines) achtereenvolgens besproken de werking, de mate van oogdrukdaling,  het optreden van bijwerkingen en eventuele bijzonderheden.  Ook wordt getoond dat deze medicijnen veelal in gecombineerde vorm voorgeschreven kunnen worden. Omdat de conserveerstoffen (bewaarstoffen) in de druppels nogal eens problemen geven worden steeds vaker zogenaamde ‘conserveermiddelvrije’ druppels voorgeschreven. Deze krijgen dan ook aandacht. En tenslotte worden de zogenaamde ‘generieke’ varianten besproken. Daarbij speelt beschikbaarheid en preferentiebeleid uiteraard ook een rol.

Prof. dr. Carroll Webers werkt sinds 1 maart 1993 in het Maastricht UMC+ met glaucoom als aandachtsgebied. Het glaucoomonderzoek richt zich met name op de progressie en prognostische factoren van glaucoom en de medicamenteuze en chirurgische behandeling. Daarnaast is Carroll Webers hoofd van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht en opleider.