Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 2.  de eigenaar: de eigenaar van de website;
  a. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  b. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 3. de content: alle in de website aanwezige inhoud.
 4. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 5. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 6. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 9. Het Oogfonds is sinds 1947 nationaal fondsenwerver aangaande blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen. Het Oogfonds maakt projecten mogelijk voor toegankelijkheid, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en belangenbehartiging. Naast de voorbeelden van de specifieke geefdoelen die op deze website staan, worden giften dan ook aan die gebieden besteed. Desgewenst kunt u bij ons aangegeven dat u uw gift geheel voor een specifiek doel wilt aanwenden.