Effecten van behandelingen bij uveïtis

Wietse Wieringa richtte zich in zijn proefschrift op oogziekten die met ontstekingen gepaard gaan, ook wel inflammatoire oogziekten genoemd. Scleritis en uveitis zijn inflammatoire oogziekten die het gezichtsvermogen kunnen bedreigen en gedurende het hele leven kunnen voorkomen. Wieringa presenteerde in zijn proefschrift zes onderzoeken waarin verschillende uitdagingen op het gebied van diagnostische en therapeutische aspecten in de behandeling van patiënten met inflammatoire oogziekten aan de orde komen. Het eerste deel van het proefschrift beslaat drie onderzoeken die gericht zijn op verbetering van het diagnostisch en het therapeutisch proces bij volwassenen met inflammatoire oogziekten met verschillende ziektemechanismen, prognose en behandeling. In het tweede deel worden drie studies gepresenteerd aangaande de behandeling van inflammatoire oogziekten en bijkomende complicaties bij kinderen.

Wietse Wieringa (1972) werd opgeleid als physician assistant aan de Hanze Hogeschool Groningen. Hij is in deze functie werkzaam aan de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zijn promotieonderzoek vond plaats aan de afdeling Oogheelkunde van het UMCG onder supervisie van promotor professor dr. J.M.M. Hooymans en co-promotor dr. L.I. Los. De titel van zijn proefschrift luidt: “Diagnostic and therapeutic challenges in inflammatory eye diseases”.

Lisette Hoeksema had als doel van haar proefschrift het beschrijven van en meer inzicht verkrijgen in de complicaties, oogheelkundige kenmerken, visus en kwaliteit van leven bij patiënten met herpetische of HLA-B27 geassocieerde uveïtis anterior (UA). Dit zijn, behoudens bij wie geen oorzaak gevonden is, de grootste groepen infectieuze en non-infectieuze UA. UA is een ontsteking van het uvea weefsel in het oog. De ontsteking beperkt zich voornamelijk tot de voorste oogkamer. De laatste jaren is er vanuit patiënten en patiëntenorganisaties steeds meer interesse in kwaliteit van leven, omdat dit iets zegt over de impact van een ziekte op het dagelijks leven. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat zowel herpetische als HLA-B27 geassocieerde UA patiënten een redelijk goede visus-gerelateerde kwaliteit van leven hebben, maar dat een geassocieerde systeemziekte wel voor een lagere kwaliteit van leven zorgt.

Lisette Hoeksema (1984) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op dit moment is zij werkzaam als arts-assistent Oogheelkunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Oogheelkunde. De titel van haar proefschrift luidt: “Herpetic and HLA-B27 associated anterior uveitis. Ocular complications, prognosis and vision-related quality of life”.