Effecten van behandelingen bij uveïtis

Dr. Lisette Hoeksema en Dr. Wietse Wieringa zullen tijdens het Oogcongres een voordracht houden gebaseerd op de uitkomsten van hun beider proefschrift. Zij zullen ingaan op de effecten van behandelingen, oogheelkundige complicaties, visuele prognose en kwaliteit van leven.