OCT-angiografie in de praktijk en FRB! een kwaliteitsregistratie van “natte” leeftijdsgebonden macula degeneratie

Registratie van de behandelresultaten van anti-VEGF-injecties bij patiënten met macualadegeneratie is een mogelijkheid om de kwaliteit van deze behandeling te waarborgen en/of zelfs te verbeteren. Fight Retinal Blindness! is een  registratie voor deze behandeling. Deze registratie is ontwikkeld in Australië en  beantwoordt aan een internationaal geformuleerde “minimale data set” (International Consortium Healthcare Outcome Measurement, ICHOM). De belangrijkste voordelen zijn: beter overzicht van de behandelhistorie van een patiënt en inzicht in behandelresultaten ten opzichte van andere behandelaars in binnen- en buitenland. Groot nadeel is de toegenomen administratieve belasting, die wel grotendeels weggenomen kan worden door “registratie bij de bron”.

Optical Coherence Tomography, kortweg OCT, is niet meer weg te denken bij de diagnostiek en behandeling van netvliesaandoeningen, zoals maculadegeneratie of diabetische retinopathie. Sinds kort kan niet alleen een optische dwarsdoorsnede van het netvlies gemaakt worden, maar kunnen ook de bloedvaatjes binnen het netvlies afgebeeld worden met OCT-angiografie. Hoewel daarmee verbluffend gedetailleerde afbeeldingen te maken zijn van zelfs de kleinste vaatjes in het netvlies, de capillairen, kleven er nog wel enige nadelen aan deze techniek. De manier waarop netvliesvaten hierbij zichtbaar worden gemaakt verschilt essentieel van hoe dat gebeurt bij fluorescentie angiografie. Beide technieken vullen elkaar aan. De OCT-angiografie zal de fluorescentie angiografie niet helemaal kunnen vervangen.

Frank Verbraak werkte als oogarts in het Amsterdam UMC locatie AMC op het gebied van medische retina en uveïtis. Zijn onderzoek richtte zich op afbeeldingstechnieken van de retina zoals de OCT (Optical Coherence Tomography). In 2016 verliet hij het AMC en zette hij zijn werk voort in het Amsterdam UMC locatie VUmc.