Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten

prof. Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking

Rouw doet denken aan het verdriet om het verlies van een dierbare, maar dat is veel breder dan dat. Telkens als je met verlies van een dierbaar iets of iemand wordt geconfronteerd ervaar je een rouwproces. En soms moet je leven met een levend verlies, een verlies dat geen eindpunt kent. Als je problemen krijgt met je gezichtsvermogen, sta je voor een vorm van verlies dat nooit eindigt. Mensen verwachten dat je ermee leert leven, maar wat is dat? Betekent dit dat het gewoon wordt?
Artsen zijn vooral opgeleid om lichamelijke aandoeningen te onderzoeken, te diagnosticeren en te behandelen en zijn veel minder toegerust om je te helpen met de emotionele beleving van wat je overkomt. In deze lezing wordt ingegaan op wat verlies van gezichtsvermogen als verlieservaring kan betekenen en hoe je dit kunt overleven. Er worden concrete tips aangereikt voor de persoon zelf en voor de familie.

Prof. Manu Keirse is  emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven, België en hoogleraar deeltijd aan de Benelux-universiteit te Eindhoven.  Van 1999 tot 2003 was hij Kabinetschef van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Hij is voorzitter van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, van de Academie Levenseinde, van twee voorzieningen voor ouderenzorg te Leuven en van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem, en van het DELA-fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Hij is ondervoorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Hij is aangezocht als expert om de Belgische bisschoppen te helpen in het uitbouwen van een herstelbeleid voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Hij is master in de klinische psychologie, in de familiale en seksuologische wetenschappen, in de medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid aan de KU Leuven. Hij specialiseerde in de gezondheidsethiek aan de RU Maastricht en in de groeps- en organisatiebegeleiding aan het LUC Hasselt. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de RU Leiden.
Voorheen werkte hij 22 jaar in de directie van de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven als Directeur Patiëntenbegeleiding, en 10 jaar als algemeen directeur – bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven.