Meer mens – minder patiënt

Het belang van samen beslissen in de zorg wordt alom erkend. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Samen beslissen is pas echt samen als (minstens) twee perspectieven samenkomen: die van de patiënt en die van de zorgprofessional. Dan is sprake van kennisconvergentie. Die moet plaatsvinden op het niveau van de individuele zorg, maar ook op systemisch niveau, in de instelling en in onderzoek en onderwijs. In deze lezing wordt beschreven hoe we kunnen bevorderen dat participatie op de verschillende niveaus gebeurt. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de leefwereld van de patiënt het uitgangspunt is van de zorg: meer mens, minder patiënt.

Prof. dr. Hans van Delden is opgeleid als arts en heeft vele jaren als specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuizen gewerkt. Daarnaast is hij sinds 2002 hoogleraar medische ethiek aan het UMC Utrecht. Hij doet onderzoek naar de ethiek van einde-leven beslissingen, de ethiek van wetenschappelijk onderzoek en die van participatie. Momenteel is hij trekker van het thema patiëntenparticipatie in het UMCU.