Minimaal invasieve glaucoomchirurgie: meer te kiezen voor de patiënt

De standaard chirurgische behandelingen voor glaucoom in Nederland zijn sinds vele jaren trabeculectomie en (voornamelijk) Baerveldt-implantaten. Patiënten zien vaak tegen deze behandelingen op, onder andere vanwege de vele controles, de kans op slechter zien en mogelijke complicaties. De laatste jaren komen nieuwe behandelingen op de markt die minder belastend zijn. Er is minder nazorg nodig en de genezing gaat sneller. Deze nieuwe behandelingen zijn echter duurder en er is nog weinig bekend over resultaten (op de langere termijn) en of de hogere kosten opwegen tegen de mogelijke voordelen. Deze presentatie geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken en waarom gedegen onderzoek naar deze nieuwe technieken noodzakelijk is.

Dr. Henny J.M. Beckers, FEBOphth, is sinds 1998 werkzaam als glaucoomspecialist in de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde in Maastricht. Daarnaast is ze plaatsvervangend opleider en universitair hoofddocent op het gebied van medisch onderwijs, en lid van het Stafconvent van het MUMC+. Sinds 2009 is ze secretaris van de Nederlandse Glaucoom Groep. Ook organiseert en verzorgt ze nascholingsactiviteiten op het gebied van glaucoom voor oogartsen, optometristen en huisartsen. Onderzoekslijnen zijn onder andere glaucoomchirurgie, progressie van glaucoom, prognostische factoren voor glaucoom, diagnose van kamerhoekafsluitingsglaucoom, therapietrouw bij glaucoom en kosten-effectiviteitsstudies. Ze is reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften.Afbeeldingsresultaat voor logo ringleiding