Minimaal Invasieve Glaucoomchirurgie: nieuw tijdperk in glaucoombehandeling?

Drs. Ronald de Crom

Ronald de Crom

Tijdens deze presentatie krijgt u een kort overzicht van de huidige stand van zaken als het gaat om de minimaal invasieve glaucoomchirurgie (MIGS) binnen de behandeling van glaucoom. U hoort welke soorten technieken er bestaan en hoe de eerste ervaringen en resultaten zijn van het gebruik in Nederland. Tot slot wordt de plaats van MIGS binnen de behandeling van glaucoom besproken.

Drs. Ronald de Crom is als oogarts verbonden aan de Maastricht Universiteitskliniek voor Oogheelkunde