Terugblik

Tijdens de twee voorgaande edities van het Nationale Oogcongres konden de bezoekers rekenen op mooie lezingen van deskundigen uit het Oogheelkundige veld en daarbuiten. Beide keren mochten wij 600 bezoekers verwelkomen in de jaarbeurs in Utrecht.

Na een warm welkom van de directeuren van het Oogfonds en de Oogverenigingen kwamen de deskundigen aan het woord.

2016: Oogheelkunde door de eeuwen heen
prof. dr. Peter Ringers hield een inleiding waarin hij vertelde wat volgens hem de waarde van het zien is. Ook gaf hij de ontwikkelingen in de oogheelkunde door de eeuwen heen. Van staaroperaties in de vroege middeleeuwen tot aan Avastin- en Lucentisinjecties bij natte maculadegeneratie.

Vervolgens vertelde prof. dr. Caroline Klaver over genetische ontwikkelingen bij diverse oogaandoeningen. Ze gaf aan dat stamcelonderzoek zeer veelbelovend lijkt, maar dat het in Nederland nog niet mogelijk is om je te laten behandelen. Ze waarschuwde ervoor om niet te hoopvol te zijn en om behandelingen niet commercieel te ondergaan in het buitenland.

Verschillende oogaandoeningen in de middag
Van gentherapie tot kunstmatige hoornvliezen, van glaucoomchirurgie tot screening bij diabetes: het kwam allemaal aan bod. Ook was er aandacht voor de invloed van voeding op ogen en de psychosociale effecten van een visuele beperking. Het programma bevatte ook lezingen over specifieke oogaandoeningen zoals staar, glaucoom en diabetische retinopathie.

In 2017 was er aandacht voor verlies
Professor Manu Keirse trapte als eerste spreker af met de boeiende lezing ‘Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten’. De Vlaamse klinisch psycholoog en auteur is beroemd vanwege zijn onorthodoxe kijk op omgaan met verlies. Volgens Keirse is verlies van zicht een rouwproces dat niet stopt en gaat het er niet om de beperking te accepteren, maar te leren leven met de beperking. Daarbij is erkenning door de omgeving zeer belangrijk. Keirse pleit er voor dat omgaan met verlies standaard onderdeel wordt van de opleiding tot arts of verpleegkundige.

De tweede spreker was professor dr. Martine Jager, verbonden aan de Afdeling Oogheelkunde van het LUMC, hoogleraar Oogheelkunde en specialist in hoornvliesaandoeningen en oogkanker. Tijdens haar lezing gaf ze uitleg over iets dat veel mensen treft: oogontsteking. Oogontstekingen kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, een trauma of auto-immuunziekten en spelen een rol bij veel aandoeningen van net- en vaatvlies. Martine Jager benadrukt hoe belangrijk het is om ontstekingen beter te leren begrijpen om ze beter te behandelen.

Middagprogramma
Na de lunch volgde het middagprogramma. In verschillende zalen kon geluisterd worden naar uiteenlopende lezingen, zoals de invloed van voeding op maculadegeneratie, het stellen van de diagnose glaucoom, de inzet van robots bij netvlieschirurgie, injecties bij maculadegeneratie, zien met één oog, kunstlenzen, hoornvliestransplantatie en het oog en slaap.