Nut en noodzaak van genetisch onderzoek bij albinisme (en andere erfelijke oogaandoeningen)

Bij oogheelkundig onderzoek kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van een erfelijke oogaandoening, bijv. albinisme. De oogarts zal dan meestal voorstellen om aanvullend genetisch onderzoek te doen. In deze sessie zal ingegaan worden op de vragen die ouders en patiënten vaak hebben over genetisch onderzoek, zoals het nut en de noodzaak, eventuele nadelen, leeftijd waarop het onderzoek kan plaatsvinden en de kosten. Er zal voor de aanwezigen tijdens de sessie ook gelegenheid zijn om vragen te stellen over dit onderwerp.

Prof. dr. M.M. (Mies) van Genderen is sinds 1992 oogarts bij Bartiméus op de afdeling “Diagnostiek Visuele Aandoeningen”. Zij ziet daar vooral kinderen met zeldzame, meestal erfelijke oogaandoeningen. Sinds 2017 is zij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht, met als leeropdracht “Diagnostiek van het slechtziende kind”.