Onbegrepen licht- en donkeradaptatieproblemen bij mensen met glaucoom

Prof. dr. Nomdo Jansonius

Nomdo Jansonius

Een plotselinge overgang van een donkere naar een lichte omgeving – of omgekeerd – is voor mensen met glaucoom soms een probleem, zelfs in een stadium van de ziekte waarbij er verder eigenlijk nog weinig visuele beperkingen zijn. Hoe vaak komen deze klachten voor? En gaat het echt om de overgangen, of is te veel of te weinig licht op zich ook een probleem? Hoe ontstaan deze klachten bij een ziekte waarbij de staafjes en kegeltjes van het oog normaal zouden moeten functioneren? Op deze vragen proberen we antwoord te geven in het onderzoeksproject “Licht op glaucoom”. Tijdens deze presentatie wordt u hierover bijgepraat.

Daarnaast zullen we kort ingaan op de diverse onderzoeken die komend najaar in het UMCG starten dankzij subsidies van de EU, de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en diverse fondsen. Deze richten zich onder andere op de het meten van de hersendruk, het bestuderen van de rol die hersendruk speelt bij glaucoom, de rol van DNA-onderzoek bij screening op glaucoom en in de zorg voor glaucoompatiënten, hersenveranderingen bij glaucoom en nog veel meer.

Prof. dr. Nomdo Jansonius leidt een groot onderzoeksproject naar de oorzaken van glaucoom en hoe deze oogaandoening beter en vroeger is op te sporen en te behandelen. De Europese Unie, het UMC Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en andere partners hebben hier samen 7 miljoen euro voor uitgetrokken.