Privacy statement

Deze website valt onder het beheer van het Oogfonds. Het Oogfonds respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers. Het Oogfonds legt deze gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Periodiek zullen wij u informeren over ontwikkelingen op het gebied van onze activiteiten. Daarnaast zullen wij u éénmalig telefonisch benaderen. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk (Antwoordnummer 900, 3500 VB Utrecht), telefonisch (030-254 57 11) of per e-mail (oogcongres@oogfonds.nl) afmelden.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij het Oogfonds hiertoe wettelijk verplicht is.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over ons werk. Om u bij het bezoek aan een website van het Oogfonds te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website en niet voor commerciële doeleinden. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt.

Het Oogfonds behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.