Samen beslissen over de behandeling van Uveitis

dr. Joke de Boer

Uveitis is een inwendige oogontsteking die wordt veroorzaakt door een afwijkende immuunrespons. De behandeling van uveitis bestaat uit het onderdrukken van de afweer veelal met corticosteroïden. Dit kan op verschillende manieren, zoals plaatselijke behandeling van het oog met oogdruppels of injecties of met prednison tabletten of injecties waarbij de immuunrespons in het lichaam wordt onderdrukt. De verschillende behandelvormen hebben elk voor- en nadelen. Zo is bijvoorbeeld de kans op  het ontwikkelen van staar en glaucoom bij de plaatselijke behandeling wat hoger dan bij behandeling met tabletten. Samen met de patiëntenfederatie en de oogvereniging is een consultkaart ontwikkeld die de patiënt kan helpen bij het maken van een keuze voor behandeling. De voor- en nadelen van de behandelopties zoals ook weergegeven in de consultkaart, zullen worden besproken.

Mijn naam is Joke de Boer, werkzaam als hoogleraar oogheelkunde in het UMC Utrecht. Na mijn studie geneeskunde ben ik geïnspireerd geraakt door het ziektebeeld uveitis. Sindsdien heb ik mij beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek naar uveitis. Sinds 18 jaar ben ik werkzaam als uveitisspecialist in het UMC Utrecht waarvoor onze afdeling oogheelkunde een landelijk expertisecentrum is. Binnen onze afdeling werken wij nauw samen met andere specialismen om de behandeling van uveitis te optimaliseren. Met ons onderzoeksteam proberen we de afwijkende imuunrespons bij patiënten met uveitis te ontrafelen.