Terugblik op het Oogcongres 2017

Het congres begon gemeenschappelijk in de grote zaal met gesproken verhalen van drie mensen met een oogziekte. Tijdens het luisteren, werden de portretten die bij de verhalen hoorden geprojecteerd. De foto’s van fotograaf Murk Schaafsma, afkomstig uit de tentoonstelling en het fotoboek MIJN geZICHT, zijn zo bewerkt dat de kijker ervaart wat de geportretteerde ziet als hij of zij in de spiegel kijkt.

Warm welkom
Aansluitend werd het congres geopend met een warm welkom door Oogvereniging-directeur Joep Aarts en Oogfonds-directeur Edith Mulder, die vertelde over haar persoonlijke ervaringen tijdens Blind voor 1 dag. Met deze actie, waarbij het Oogfonds iedereen uitdaagt om een dag te ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn, wordt geld opgehaald voor onderzoek naar oogziektes. Edith Mulder benadrukte het belang van oogonderzoek en riep iedereen op om op 21 juni 2018 deel te nemen aan de tweede editie van Blind voor 1 dag.

Aandacht voor verlies
Professor Manu Keirse trapte als eerste spreker af met de boeiende lezing ‘Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten’. De Vlaamse klinisch psycholoog en auteur is beroemd vanwege zijn onorthodoxe kijk op omgaan met verlies. Volgens Keirse is verlies van zicht een rouwproces dat niet stopt en gaat het er niet om de beperking te accepteren, maar te leren leven met de beperking. Daarbij is erkenning door de omgeving zeer belangrijk. Keirse pleit er voor dat omgaan met verlies standaard onderdeel wordt van de opleiding tot arts of verpleegkundige.

Oogontsteking
De tweede spreker was professor dr. Martine Jager, verbonden aan de Afdeling Oogheelkunde van het LUMC, hoogleraar Oogheelkunde en specialist in hoornvliesaandoeningen en oogkanker. Tijdens haar lezing gaf ze uitleg over iets dat veel mensen treft: oogontsteking. Oogontstekingen kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, een trauma of auto-immuunziekten en spelen een rol bij veel aandoeningen van net- en vaatvlies. Martine Jager benadrukt hoe belangrijk het is om ontstekingen beter te leren begrijpen om ze beter te behandelen.

Middagprogramma
Na de lunch volgde het middagprogramma. In verschillende zalen kon geluisterd worden naar uiteenlopende lezingen, zoals de invloed van voeding op maculadegeneratie, het stellen van de diagnose glaucoom, de inzet van robots bij netvlieschirurgie, injecties bij maculadegeneratie, zien met één oog, kunstlenzen, hoornvliestransplantatie en het oog en slaap.

Plenaire ochtendsessie  
9.30-10.30 uur Inloop
10.30-10.40 uur Opening
Edith Mulder, directeur Oogfonds en Joep Aarts, directeur Oogvereniging
10.40-11.30 uur Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten
prof. Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking
11.35-12.30 uur Ontstekingen en het oog: wie heeft er geen last van?
prof. dr. Martine Jager


12.30-13.30 uur Lunch


Middagsessie  
13.30-14.15 uur Blok 1
  Hoe stel je in 2017 de diagnose glaucoom?
prof. dr. Hans Lemij
  Robotics in netvlieschirurgie
dr. K. Faridpooya
  Samen beslissen over de behandeling van uveitis
prof. dr. Joke de Boer
  Behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie: levenslang injecties?  
Yara Lechanteur, arts-onderzoeker
  Transplantatietechnieken
prof. dr. Rudy Nuijts
  De kunst van het Kunstoog
Axel Franken, ocularist
  Netvliesafwijkingen bij diabetes
dr. Jan Schouten
  Het oog en slaap
Karin van Rijn, GZ-psycholoog en somnoloog


14.30-15.15 uur Blok 2
  Big data voor het beter begrijpen van uveitis
Fleurike Verhagen, arts-onderzoeker
  Leeftijdsgebonden maculadegeneratie en de schijf van vijf
prof. dr. Caroline Klaver
  Waarom erfelijkheidsonderzoek bij netvliesaandoeningen?
dr. Astrid Plomp
  De medicamenteuze behandeling van glaucoom
prof. dr. Carroll Webers
  Zien met één oog
Laila Gaasbeek, Orthoptist en Maddie Lubberink, Ergotherapeut
  Innovaties in hoornvliestransplantaties
dr. Isabel Dapena
  Kunstlenzen in 2017. Wat is er allemaal mogelijk?
dr. Nic Reus
  Het oog en slaap
Karin van Rijn, GZ-psycholoog en somnoloog

 

Het Oogcongres 2017 werd mede mogelijk gemaakt door: