Transplantatietechnieken

prof. dr. Rudy Nuijts

Prof. dr. Rudy Nuijts (1962) is vanaf juli 1994 verbonden aan de afdeling Oogheelkunde van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen. Hij is hoofd van de Hoornvlies Kliniek van het Academisch Centrum voor Refractie Chirurgie (ACRC) van het Maastricht UMC+ en medisch directeur van het Chirurgisch Dagcentrum van het Maastricht UMC+. Per 1 september 2013 is hij benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie.
Tijdens de bijeenkomst zal hij een overzicht geven van de transplantatietechnieken en hoe deze geëvolueerd zijn. Daarbij komen ook stamceltransplantaties voor bijvoorbeeld chemische verbrandingen aan bod.