Van gentherapie tot stamcellen: nieuwe ontwikkelingen in de oogheelkunde

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oogziekten. Zo waren erfelijke oogziekten zoals de ziekte van Stargardt en retinitis pigmentosa tot voor kort niet behandelbaar. Maar eindelijk zijn er veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van gentherapie: op dit moment worden al daadwerkelijk mensen met gentherapie behandeld, in de hoop dat hun ziekte kan worden stopgezet. Daarom is het des te belangrijker dat mensen met een erfelijke oogziekte bekend zijn in een expertisecentrum, en genetisch onderzoek wordt uitgevoerd. Ook stamcelonderzoek heeft een grote vlucht genomen, zodat in de toekomst ook stamcelbehandeling misschien mogelijk wordt. Daarnaast zijn er veelbelovende digitale ontwikkelingen zoals de oogchip en digitale mini-camera’s. Prof. Boon zal een overzicht geven van deze nieuwe ontwikkelingen, met hun mogelijkheden en beperkingen.

Prof. dr. Camiel Boon is oogarts in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Amsterdam UMC, met als aandachtsgebieden medische retina, erfelijke netvliesaandoeningen en vitreoretinale chirurgie. In 2016 is hij benoemd tot hoogleraar Klinische Ophthalmogenetica aan de Universiteit van Amsterdam, en in 2019 tevens tot hoogleraar Oogheelkunde aan de Universiteit Leiden. Hij is opgeleid tot oogarts in het RadboudUMC in Nijmegen, waar hij cum laude promoveerde op een proefschrift over erfelijke netvliesaandoeningen. Prof. Boon heeft ruim 120 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is auteur van hoofdstukken in meerdere atlassen. Zijn wetenschappelijk onderzoek is met name gericht op centrale sereuze chorioretinopathie, erfelijke netvliesaandoeningen en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.