Van vissenschub tot Biocornea

Dr. Hans Schuitmaker

Centraal in deze presentatie staat de ontwikkeling van een tilapia-vissenschub tot een kunstmatige cornea (hoornvlies). Het kunstmatige hoornvlies zou menselijk donorhoornvlies uiteindelijk moeten kunnen vervangen. Dit kunstmatige hoornvlies wordt “Biocornea” genoemd en de ontwikkeling is nu zover gevorderd dat een eerste klinische studie met patiënten in Keulen is gestart. In deze studie wordt een prototype getest bij patiënten die in de kliniek worden opgenomen met een geperforeerd hoornvlies. Deze patiënten moeten zo snel mogelijk een hoornvliestransplantaat krijgen. De Biocornea zal worden gebruikt om bij deze patiënten het hoornvlies te sluiten en het oog intact te houden, totdat een transplantaat beschikbaar is.

Dr. Hans Schuitmaker heeft Biologie gestudeerd in Groningen en is gepromoveerd in Leiden op het proefschrift: “Regulation of Breathing during Acute Acid-Base Disturbances”. Vervolgens heeft hij bijna 14 jaar gewerkt voor de vakgroep Oogheelkunde van het LUMC. In 2000 maakte hij een overstap naar het bedrijfsleven en momenteel is hij werkzaam als Senior Scientist bij Aeon Astron Europe BV en is hij onder andere verantwoordelijk voor al het klinisch onderzoek van dit bedrijf, wereldwijd.