Visueel beperkt en somber, angstig of moe – hoe komt dat en kun je er wat aan doen?

Gevoelens van somberheid, angst, maar ook vermoeidheid komen heel veel voor onder mensen met een visuele beperking. Waarom kunnen gevoelens van somberheid en angst optreden als men een visuele beperking heeft, en, wat is de relatie tussen een visuele beperking en vermoeidheid? Ook wordt ingegaan op recent onderzoek naar de kosteneffectiviteit van ‘zelfhulp’ op basis van cognitieve gedragstherapie via Internet om depressie en angstklachten bij mensen die ooginjecties ontvangen te verlagen.

De presentatie wordt gegeven door Ruth van Nispen (universitair hoofddocent), Wouter Schakel (promovendus) en Hilde van der Aa (senior onderzoeker) van de Low Vision Onderzoeksgroep van de afdeling Oogheelkunde, Amsterdam UMC. Zij hebben een achtergrond in de psychologie, epidemiologie en maatschappelijk werk en zijn gespecialiseerd op het gebied van onderzoek naar revalidatie bij blindheid en slechtziendheid.