Zien met één oog

Laila Gaasbeek en Maddie Lubberink

Als één oog niet meer (goed) werkt, heeft dat invloed op het dagelijks leven van iemand. Zo is bij diepte-zien de verwerking van informatie van twee ogen van essentieel belang. Als het met twee ogen kijken verandert in het kijken met één oog, verandert ook de informatie die de hersenen ontvangen. Daarnaast mist men bij het kijken met één oog een deel van het gezichtsveld. Het gezichtsveld is het beeld dat men ziet zonder het hoofd of ogen te bewegen. Met al die veranderingen moeten mensen die zien met één en hun hersenen om leren gaan. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de problemen en de mogelijkheden bij het kijken met één oog.

Laila Gaasbeek is sinds 1981 orthoptist. Ze werkt 18 jaar als visueel functie onderzoeker bij Visio Revalidatie & Advies te Nijmegen. Ze onderzoekt alle doelgroepen, haar aandachtsgebied is mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Tevens is ze verlichtingsonderzoeker. In 2001 is zij in contact gekomen met de vereniging Oog in Oog. Dit heeft haar belangstelling voor de doelgroep doen toenemen. Momenteel is ze lid van de adviesraad van de vereniging.